15.1.20

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ

- Τί εἶναι τὰ ψυχικὰ πάθη;
- Πῶς δουλεύουν μέσα μας;
- Πῶς ὑποδουλωνόμαστε σ' αὐτά;
- Πῶς ἀπελευθερωνόμαστε;
Μὲ ὁδηγὸ τοὺς σοφοὺς ἰατροὺς τῆς ψυχῆς, τοὺς ὅσιους Πατέρες, καὶ ἰδιαιτέρως τὸν πρύτανη τῆς ἰατρικῆς ὅσιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος, ἀσχολούμαστε στὸ παρὸν βιβλίον μὲ τὰ θέματα αὐτά.
Εὐχόμαστε ὁ σπόρος νὰ πέσῃ "εἰς γῆν ἀγαθὴν καὶ νὰ φέρῃ καρπὸν ἑκατονταπλασίονα". (Ἀπὸ τὴν παρουσίαση στὸ ὀπισθόφυλλο τοῦ βιβλίου).


ΑΡΧΙΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΤΕΡΤΙΟΣ"